ПE-76

От BKBSE
Направо към: навигация, търсене

ЕДИННА СТРОИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЕДНОЕТАЖНИ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

Съдържание

ПКВ'75 - ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ С ВИРЕНДЕЛОВИ ГРЕДИ ЗА ЕДНОЕТАЖНИ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

Указания за проектиране - УП-В1-2

Каталог на елементите - КЕ-В1-2

Монтажни детайли на покривни панели - МД-В1а

Монтажни детайли напречен зенит - МД-В1б

Монтажни детайли на надлъжен зенит - МД-В1в

Монтажни детайли на правоъгълен фунар - МД-В1г

Монтажни детайли на покривните греди - МД-В2

Архитектурни детайли на комплексни покривни панели с размери 3х6 и 1,5х6м - АД-В1.6

Работни чертежи на покривни панели с размери 3х6м - РЧ-В1.1

Работни чертежи на покривни панели с размери 1,5х6м - РЧ-В1.2

Работни чертежи на покривни панели с размери 3х12м - РЧ-В1.3

Работни чертежи на стоманобетонни елементи за горно осветление - РЧ-В1.4

Работни чертежи на стоманени елементи за горно осветление - РЧ-В1.5

Работни чертежи на комплексни покривни панели с размери 3х6 и 1,5х6м - РЧ-В1.6

Работни чертежи на покривни панели от шистопоритбетон с размери 3х6м - РЧ-В1.8

Работни чертежи на покривни панели от шистопоритбетон с размери 1,5х6м - РЧ-В1.9

Работни чертежи на покривни панели от шистопоритбетон с размери 3х12м - РЧ-В1.10

Работни чертежи на покривни виренделови греди L=12m - РЧ-В2.1

Работни чертежи на покривни виренделови греди L=18m - РЧ-В2.2

Работни чертежи на покривни виренделови греди L=24m - РЧ-В2.3

Работни чертежи на покривни надлъжни греди B=12m - РЧ-В2.4

Работни чертежи на покривни надлъжни греди B=18m - РЧ-В2.5

СПГ'75 - ПОДКРАНОВИ ПЪТИЩА СЪС СТОМАНЕНИ ГРЕДИ

Монтажни детайли - МД-4С