Конструктивни норми

От BKBSE
Версия от 20:49, 6 юни 2017 на Zkinanev (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

Норми за натоварвания и въздействия

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Наличен за сваляне
1 ПРАВИЛНИКЪ ЗА НАТОВАРВАНИЯТА НА СГРАДИ И ЗА ДОПОСТИМИТЪ НАТОВАРВАНИЯ НА ПОЧВАТА ПРИ СГРАДИ | V2 05.04.1935г. 08.05.1935г. да
2 ПРАВИЛНИК ЗА НАТОВАРВАНИЯ НА СГРАДИ И ЗА ДОПОСТИМИТЕ НАТОВАРВАНИЯ НА ПОЧВАТА ПРИ СГРАДИ 23.11.1949г. 11.01.1950г. да
3 ПРАВИЛНИК ЗА ОСНОВНИТЕ МЕТОДИ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗА НАТОВАРВАНИЯТА НА СГРАДИ 03.10.1959г. N/A да
4 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗЕМНАТА ОСНОВА - ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 08.02.1964г. 01.06.1964г. да
5 НАТОВАРВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 13.02.1964г. 01.07.1964г. да
6 НАТОВАРВАНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ N/A 00.09.1979г. да
7 НОРМИ ЗА НАТОВАРВАНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ВЪЛНИ, ЛЕД И ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ N/A 00.00.1988г. да
8 ЗАПОВЕД РД-02-14-403 N/A 28.12.1988г. да
9 НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 13.02.1964г. 01.07.1964г. да
10 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА СТРОЕЖИТЕ И ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ТЯХ - НАРЕДБА №3 21.07.2004г. 15.10.2004г. не
11 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА СТРОЕЖИТЕ И ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ТЯХ - НАРЕДБА №3 - ИМЕНЕНИЕ N/A 16.04.2005г. да

Норми за стоманобетонни конструкции

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Наличен за сваляне
1 ПРАВИЛНИКЪ ЗА ЖЕЛЕЗОБЕТОНОВИ СТРОЕЖИ ВЪ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ 07.12.1927г. 04.05.1927г. да
2 ЗАПОВЕДЪ №692 N/A 05.03.1934г. да
3 ПРАВИЛНИКЪ ЗА ЖЕЛЕЗОБЕТОННИ СТРОЕЖИ ВЪ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ | V2 24.07.1934г. 27.09.1934г. да
4 ПРАВИЛНИК ЗА СТОМАНОБЕТОННИ СТРОЕЖИ N/A 00.00.1948г. не
5 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТОМАНОБЕТОННИ СТРОЕЖИ 22.01.1951г. 03.04.1951г. да
6 ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ N/A 00.00.1957г. не
7 ВРЕМЕННА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ N/A 00.00.1959г. не
8 НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 26.12.1967г. 01.01.1969г. да
9 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА БЕТОННИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ 08.11.1979г. N/A да
10 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ | V2 N/A 00.00.1988г. да
11 НАРЕДБА № 3 ОТ 09.11.1994г. ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ 1999г. 09.11.1999г. 00.00.1999г. да
12 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - 1988г. С ИЗМЕНЕНИЯ-2,3,4 N/A 00.00.1999г. да
13 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РАБОТА ПРИ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОВИШЕНИ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ N/A 00.00.1999г. да

Норми за стоманени конструкции

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Наличен за сваляне
1 ПРАВИЛНИКЪ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА СГРАДИ N/A 05.04.1935г. да
2 ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ, ИМЕНЕНИЕ 1982г. 00.00.1968г. 00.00.1982г. да
3 КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ НА МЕТАЛИ И ЗАВАРЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, ИМЕНЕНИЕ 1984г. 00.00.1980г. 00.00.1984г. да
4 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ | V2 N/A 00.00.1987г. да
5 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ОТ ТЪНКОСТЕННИ СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ 16.11.1989г. 01.07.1990г. да

Норми за дървени конструкции

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Наличен за сваляне
1 ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪРВОДЕЛСКИ (СТОЛАРСКИ) И СТЪКЛАРСКИ РАБОТИ N/A 00.00.1986г. да
2 ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, РАЗДЕЛ ДЪРВЕНИ НОСЕЩИ КОНСТРУКЦИИ N/A 00.00.1990г. да
3 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ | V2 16.11.1989г. 01.06.1989г. да

Норми за зидани конструкции

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Наличен за сваляне
1 ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИДАРИИ -1953г., ИЗМЕНЕНИЕ N/A 00.00.1959г. да
2 ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ N/A 00.00.1984г. да
3 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ-1985г., ИЗМЕНЕНИЕ N/A 00.00.1998г. да

Норми за фундиране

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Наличен за сваляне
1 ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТИ ПОД МАШИНИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ N/A 00.00.1965г. не
2 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ПРОПАДЪЧНИ (ЛЬОСОВИ) ПОЧВИ 26.02.1966г. 01.06.1966г. да
3 СПЕЦИАЛНИ ПРОМИШЛЕНИ ФУНДАМЕНТИ (ФУНДАМЕНТИ ПОД МАШИНИ). ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ N/A 00.00.1968г. да
4 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПИЛОТНИ ФУНДАМЕНТИ – ДОПЪЛНЕНИЕ 1978г. ПРОЕКТИРАНЕ НА ПИЛОТНИ ФУНДАМЕНТИ В СЕИЗМИЧНИ РАЙОНИ 03.07.1978г. 00.00.1978г. да
5 УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНДАМЕНТИ С КЪСИ ЗАБИВНИ ПИРИМИДАЛНИ ПИЛОТИ 23.06.1976г. 03.07.1978г. да
6 ПЛОСКО ФУНДИРАНЕ ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ N/A 00.02.1983г. да
7 ИЗМЕНЕНИЯ НА НОРМИ ЗА ПРОЕКТИАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ N/A 00.00.1986г. да
8 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ДИНАМИЧНИ ТОВАРИ ОТ МАШИНИ 08.01.1986г. 01.07.1986г. да
9 ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ И ЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ N/A 00.00.1988г. да
10 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ N/A 00.00.1990г. да
11 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ N/A 00.00.1993г. да
12 НАРЕДБА №1 ОТ 01.09.1996г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЛОСКО ФУНДИРАНЕ 01.09.1996г. 08.10.1996г. да
13 НАРЕДБА №12 OT 03.07.2001г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СТРОЕЖИ, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СВЛАЧИЩНИ РАЙОНИ 03.07.2001г. 03.08.2001г. да

Норми за земетръс

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Наличен за сваляне
1 ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОЕЖ НА СГРАДИ И ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕТРЪСНИТЕ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ 10.04.1947г. 04.30.1947г. да
2 ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОЕЖ НА СГРАДИ И ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕТРЪСНИТЕ РАЙОНИ НА НРБ 12.06.1957г. 00.00.1957г. да
3 ПРАВИЛНИК ЗА АНТИСЕИЗМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 06.06.1961 29.09.1961г. да
4 ПРАВИЛНИК ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕТРЪСНИ РАЙОНИ-1964г., ПОПРАВКА 06.07.1964г. 00.00.1965г. да
5 УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРСДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕТРЪСНИ РАЙОНИ 23.09.1977г. 01.10.1977г. да
6 УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРСДИ В ЗЕМЕТРЪСНИ РАЙОНИ N/A 01.01.1978г. да
7 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕТРЪСНИ РАЙОНИ N/A 00.00.1987г. да
8 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ КОНСТРУКЦИЯТА НА МОНОЛИТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ЗЕМЕТРЪСНИ РАЙОНИ N/A 00.00.1978г. да
9 ЗАПОВЕД № РД-02-14-306 ОТ 23.11.1988г. И ЗАПОВЕД № I-7502 ОТ 29.11.1988г. N/A 00.00.1988г. да
10 НАРЕДБА № 2 ОТ 23.07.2007г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕТРЪСНИ РАЙОНИ 21.08.2007г. 14.09.2007г. да
11 НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 27.01.2012г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕТРЪСНИ РАЙОНИ N/A 00.00.2012г. да

Норми за защита на строителните конструкции

Корозия

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Наличен за сваляне
1 ЗАЩИТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ОТ КОРОЗИЯ, НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 27.06.1980г. 00.00.1980г. да
2 ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ N/A 00.00.1982г. да

Пожар

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Наличен за сваляне
1 НАРЕДБА № IЗ-1971 ОТ 29.10.2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР 29.10.2009г. 03.01.2017г. да