СКС-УС

От BKBSE
Направо към: навигация, търсене

КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА ОТ ТИПОВИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Част I

Том 1

Основни проблеми при сздаването на строитено-конструктивна система за университетски сгради

Част II

Том 2

Основни насоки, методи, правила и норми при проучването, проектирането и изграждането на учебно-научни комплекси в СССР и ГФР

Част III

Строително-конструктивна система за изграждането на университетските и институтски сгради. Идейна фаза

Том 3

Строително конструктивна система СКС-УС-73, с числени примери

Том 4

Строително конструктивна система СКС-УС-2Т-73

Том 5

Приложение.Статически изчисления за СКС-УС-73

Том 6

Приложение.Статически изчисления за СКС-УС-2Т-73

Том 9

Строително конструктивна система СКС-УС-73. Временни указания с частичен каталог и числени примери за проектиране във фаза ТИУ.

Част IV

Том 7

Технология за производство, транспорт и монтаж на основните елементи от системите СКС-УС-73 и СКС-УС-2Т-73

Част V

Том 8

Технико-икономичвеска част. Калкулации за основните елементи на системите, СКС-УС-73 и СКС-УС-2Т-73

Част VI

Строително конструктивна система СКС-УС-73 за изграждане на университетски, институтски и обществени сгради. Работна фаза.

Том 10

Албум 1.1

Каталог V2

Албум 1.3

Допълнение

Албум 2.1

Монтажни детайли - работни чертежиV2

Албум 3.1

Фундаменти - работни чертежи

Албум 4.1

Колони - работни чертежи

Албум 5.1

Греди - работни чертежи

Албум 6.1

Подови елементи - работни чертежи

Албум 7.1

Стени за диафрагми - работни чертежи

Албум 8.1

Стълбищни елементи - работни чертежи