Пътища

От BKBSE
Направо към: навигация, търсене

Норми за проектиране

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Поправка / Изменение
1 НАРЕДБА №2 ОТ 29.06.2004 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ 29.06.2004г. 01.10.2004г. 19.10.2004г.
2 НАРЕДБА № 1 ОТ 26.05.2000г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА 09.06.2000г. 10.12.2000г. 20.12.2005г.
3 ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ 00.00.1969г. N/A N/A
4 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА 00.00.1987г. N/A N/A
5 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРИЕМНИ СГРАДИ НА ТРАНСПОРТА - ЧАСТ "АВТОГАРИ" N/A 00.00.1982г. N/A
6 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ МОСТОВЕ И ВОДОСТОЦИ N/A 00.00.0000г. N/A
7 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТУНЕЛИ 04.05.1988г. N/A N/A
8 НАРЕДБА №55 ОТ 29.01.2004г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГАРИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕЛЕЗИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА N/A 05.03.2004г. 21.05.2004г.

Правилници

Наименование на документа Утвърден на Влиза в сила от Поправка / Изменение
1 ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 00.00.1983г. N/A N/A
2 НАРЕДБА №1 ОТ 17.01.2001г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 00.00.2001г. 14.01.2001г. N/A
3 НАРЕДБА №16 ОТ 23.07.2001г. ЗА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ ПО ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ 23.07.2001г. 17.08.2001г. N/A
4 НАРЕДБА №2 OT 17 ЯНУАРИ 2001г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНА МАРКИРОВКА 17.01.2001г. 10.02.2001г. 05.03.2004г.
5 НАРЕДБА №17 ОТ 23.07.2001г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА СЪС СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ 23.07.2001г. 17.08.2001г. 05.03.2004г.
6 НАРЕДБА №18 ОТ 23.07.2001г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ 23.07.2001г. 21.08.2001г. 14.12.2004г.
7 НАРЕДБА №1 ОТ 04.04.2007г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ТУНЕЛИ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА, КОИТО СЪВПАДАТ С ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 04.04.2007г. 24.04.2007г. N/A
8 ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, РАЗДЕЛ ПЪТИЩА И УЛИЦИ 31.01.1978г. 00.00.1978г. N/A
9 НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА 04.07.2001г. 13.07.2001г. 17.11.2006г.
10 ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, РАЗДЕЛ "ЛЕТИЩА" N/A N/A N/A
11 ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, РАЗДЕЛ "МОСТОВЕ И ВОДОСТОЦИ" 19.12.1968г. N/A N/A
12 ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, РАЗДЕЛ "ТУНЕЛИ" N/A 00.00.0000г. N/A
13 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЪТНИ МОСТОВЕ 02.01.1980г. N/A N/A
14 ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, РАЗДЕЛ "ЖЕЛЕЗОПЪТНИ И ТРАМВАЙНИ ЛИНИИ" N/A 00.00.0000г. N/A
15 ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ 00.00.1968г. N/A N/A