"Генерал Ганецки" АД - Плевен

От BKBSE
Направо към: навигация, търсене

Съдържание

СТОМАНОБЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ

СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ

СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ

Предварително напрегната греда - №02

Напрегнати греди с Т-сечение - №03

Напрегнати греди с трапецовидно сечение - №04

Напрегнати столици - №05

Ненапрегнати греди с Т-сечение - №06

Ненапрегнати столици - №07

МЕЖДУЕТАЖНИ И ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ С ТТ-СЕЧЕНИЕ

ТТ-панели - напречно сечение - №08

ТТ-300.63-L-n - №09

ТТ-300.63-L-1 - №10

ТТ-300.63-L-2 - №11

ТТ-300.63-L-3 - №12

ТТ-панела 150.65 - №13

ТТ-панела 150/100.74

ТТ панела 150.74 - №14

ТТ панела 100.74 - №15

ТТ-панела 150/100.90

ТТ панела 150.90 - №16

ТТ панела 100.90 - №17

Ненапрегнати покривни панели - №18

МЕЖДУЕТАЖНИ И ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ С КУХИНИ

Панели с кухини d=25 см - №19-1

ФОРМУЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ПАНЕЛА ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, - №19-2

Панели с кухини d=30 см - №20

ФОРМУЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ПАНЕЛА ПК-5, ПК-6, ПК-7 - №20-2

Панели с кухини d=40 см - №21

Панели с кухини ПК-8 - №22

Панели с кухини ПК-9 - №23

Панели с кухини ПК-10 - №24

Панели с кухини ПК-11 - №25

СТЕННИ ПАНЕЛИ

Стенни панели - №26

СТОМАНОБЕТОННИ И БЕТОННИ ИЗДЕЛИЯ

Елементи ЕО-1-L - №26

Елементи ЕО-1,5-L - №27

Елементи ЕО-ЖП-L - №28

Бетонни тръби - №29

Отводнителна канавка - №30